Jdi na obsah Jdi na menu
 


Představení

Občanské sdružení občanů obce Dobratice, bylo založeno v roce 2003, za účelem provést obnovu dvou rybníků a přilehlých pozemků v horní části obce Dobratice, které sloužily od roku 1953 jako požární nádrže. Nacházely se v havarijním stavu, byly zarostlé rákosem a křovím. Hráze byly zdevastované, propustky ucpané, rybníky silně zabahněné. Narušovaly celkový vzhled obce, byly líhní komárů, rizikem v případě povodňových stavů. Proto skupina občanů založila sdružení a uzavřela nájemní smlouvu s vlastníkem pozemků, obcí Dobratice, o pronájmu rybníků na parcele č. 89, k.ú. Dobratice. Oba rybníky byly zrenovovány za pomocí finančního daru tehdejšího místostarosty obce, z každoročních finančních příspěvků všech členů sdružení a několika dalších občanů  a řadou bezplatných brigádnických hodin. Bylo provedeno odbahnění, opraveny propustky a hráze z lomového kamene, postavena chatka s přístřeškem a oba rybníky byly zarybněny.  Areál byl osázen  jehličnany a listnáči, plochy v okolí rybníků jsou připraveny široké veřejnosti všech věkových kategorií, jako místo pro trávení volného času, pro odpočinek, pro setkávání se k výměně zkušeností a názorů, k diskusím o problémech v obci i veřejném životě. Každoročně organizují členové sdružení rybářské závody, kterých se pravidelně účastní děti i dospělí z Dobratic i okolních obcí. Zajímavou atrakcí pro širokou veřejnost jsou výlovy rybníků, spojené s ochutnávkou rybích specialit. Členové sdružení přispívají k vytváření pěkného vztahu dětí k přírodě, povídají si s dětmi mateřské i základní školy o rybách, rybářství, přírodním prostředí rybníků, o rostlinách a zvířátkách, které mohou u rybníků uvidět. Rybníky jsou využívány i v zimě pro bruslení veřejnosti. Členové sdružení pravidelně udržují ledovou plochu rybníků. Informace o tom, jestli se dá na rybnících bruslit, jsou zveřejněny na webových stránkách obce. Svou činnost budou dále rozšiřovat a rozvíjet a dětem se věnovat pravidelně. Chtějí prostředí rybníků dále zatraktivnit pro všechny občany Dobratic a rozšířit možnosti činností pro všechny věkové kategorie občanů. Aby si tady občané mohli v klidu posedět, děti pohrát, zájemci o rybolov zkusit své štěstí. Areál využívají i ostatní zájmové složky v obci, obec zde pořádá například kulturní akci pálení čarodějnic. Areál má velký rozvojový potenciál. Veškeré práce až dosud vykonávali členové občanského sdružení, na zakoupení materiálu se finančně skládali. I v rámci dalšího rozvoje, včetně využití tohoto projektu počítají s tím, že z finančních prostředků bude hlavně zakoupen materiál, práce bude jako doposud prováděna svépomocí.